Menu Content/Inhalt
Strona Główna
Nowa wersja 5.0 programów ESTIMA PINB i ESTIMA ARCHITEKTURA
  W związku z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 marca 2012 r w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy proponujemy Państwu zakup aktualizacji programów ESTIMA.
    Przepis ten uściśla zakres i sposób gromadzenia informacji o aktach sprawy, dlatego do naszych programów ESTIMA wprowadziliśmy nowe funkcje, które umożliwiają rejestrowanie zmian w statusie dokumentów w sprawach.
Czytaj
 
Nowe opisy

W dziale Do pobrania dostępne: zaktualizaowana instrukcja do programu Estima PINB a także opis wymiany danych między programami Estima Kancelaria i Estima PINB/Architektura

 
Publikowanie danych na stronie WWW

Dla programów ESTIMA ARCHITEKTURA i PINB opracowaliśmy moduł, który służy do publikacji danych na stronie WWW. Umożliwia on wysłanie części danych na serwer internetowy, który jest dostępny dla petentów poprzez np. BIP urzędu. Celem takiej publikacji jest umożliwienie dostępu dla petentów do informacji o stanie ich sprawy, bez podawania danych osobowych petenta.

Czytaj
 
Estima
EstimaNa tych stronach mogą się Państwo zapoznać z grupą programów, pod wspólną nazwą Estima, wspomagających pracę w Urzędach Administracji Publicznej

Zadaniem prezentowanych programów jest wspomaganie procesu zarządzania informacją, a w szczególności dokumentami wydawanymi przez Urząd. Tworzonym dokumentom towarzyszy baza danych pozwalająca na szybkie odszukanie żądanego pisma (np. na podstawie numeru działki) i sporządzenie zestawień, raportów (GUS, GUNB).

Stale prowadzimy prace nad rozwojem naszych produktów i poszerzeniem ich funkcjonalności, na bazie konsultacji z użytkownikami. Dlatego jeżeli mają Państwo sugestie co do sposobu w jaki możemy Państwu pomóc, chętnie nawiążemy współpracę w celu ułatwienia funkcjonowania Państwa Urzędu w zakresie zarządzania informacją.

Zapraszamy do współpracy !

         
Estima Kancelaria Estima Architektura

Estima PINB

Estima Ochrona Środowiska Estima Ochrona Gruntów Estima Spis Kart Estima Działalność GospodarczaEstima Rejestr Zwierząt Estima Zalesienia Estima Rekul-tywacja  
Czytaj
 
C-SWDE - przeglądarka danych opisowych zapisanych w formacie SWDE

Przeglądarka umożliwia wczytanie danych zapisanych w pliku SWDE. Po wczytaniu dane gromadzone są w katalogu SWD i po ponownym uruchomieniu programu nie ma potrzeby importu (dane będą dostępne do czasu kolejnego importu pliku swde) Więcej ...